Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7

Psychiatry of Old Age and Neuropsychiatry

Handbook of Geriatric Psychopharmacology

Jacobson, S.A., Pies, R.W., & Greenblatt, D.J.

American Psychiatric Publishing, Washington 2002 496 pagina's, ISBN 0 88048 823 9, £45,50

Dit handboek is door de auteurs bedoeld als een praktische handleiding bij het voorschrijven van psychofarmaca aan ouderen. Eigen klinische ervaring en een overzicht van de relevante literatuur zijn gebruikt als basis voor dit werk. Dit kan ook bijna niet anders in een werkveld waarin er dringend behoefte is aan gecontroleerde onderzoeken in plaats van anekdotisch bewijs en gevalsbeschrijvingen. Deze verzuchting wordt dan ook al in het voorwoord geslaakt.

Het dagelijks gebruik van dit boek in een ouderenpsychiatrische praktijk zal leiden tot teleurstellingen, aangezien de diepgang ontbreekt. Literatuurverwijzingen zijn redelijk up-to-date, maar niet uitputtend genoeg om ondersteunend te zijn bij het oplossen van klinische problemen. De index is ruim opgezet en biedt daarmee redelijk veel ingangen. Zonder deze index is het soms lastig zoeken in de tekst waar veel informatie compact wordt weergegeven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting in statements en een praktisch overzicht van specifieke medicamenten.

De meerwaarde van het boek moet gezocht worden in het bieden van een oriëntatie voor andere medische disciplines dan de ouderenpsychiatrie. In die zin zal het kunnen bijdragen aan een meer verantwoord gebruik van psychofarmaca bij ouderen.

A.D.F. Dhondt