Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7

General Psychiatry

Mental health in primary care

Elder, A., & Holmes, J. (Red.)

Oxford University Press, Oxford 2002 323 pagina's, ISBN 0198508948, £29,50

Dit boek, geschreven door huisartsen, psychiaters en psychologen, geeft een beschrijving van psychopathologie in de eerste lijn. De achtergrondgedachte is dat de behandeling daarvan voornamelijk in de eerste lijn zou moeten plaatsvinden, een visie die in de vs, Engeland en Nederland sinds de jaren zeventig inderdaad opgeld doet. Doelstelling van het boek is de narratieve benadering van psychopathologie in de eerste lijn te bespreken met een praktische insteek, en aan te geven waar onderzoek en training daartoe nodig zijn. Doelgroep zijn huisartsen, psychologen en anderen die in de eerste lijn werken.

De eerste drie delen van het boek behandelen inderdaad uitvoerig diverse aspecten van de arts-patiëntrelatie in verband met psychiatrische of existentiële problematiek. In het vierde deel komen enkele psychiatrische stoornissen en hun aanpak aan bod; op grond waarvan deze werden geselecteerd wordt niet toegelicht.

De beloofde adviezen voor onderzoek en training worden gemist. dsm-iv- of icd-10- categorieën worden niet gebruikt en systematische informatie over prevalentie en beloop van psychiatrische stoornissen in de eerste lijn wordt niet gegeven. Het werk van Goldberg, Strathdee en Starfield over de toegang van patiënten tot psychiatrische zorg in eerste, tweede en derde lijn en over samenwerkingsmodellen tussen deze wordt gemist. Er wordt gefocust op de Britse situatie; Amerikaanse samenwerkingsmodellen worden aangestipt, maar niet behandeld.

Wie geïnteresseerd is in een verhalend boek over de huisarts-patiëntrelatie en veel vignetten wil lezen - in de stijl van de Nijmeegse huisartsgeneeskunde van de jaren tachtig - zal hier een op de Britse situatie gerichte pendant vinden. Hoe de eerste en tweede lijn zouden kunnen samenwerken bij de aanpak van psychiatrische problematiek in de eerste lijn is geen focus van dit boek.

C.M. van der Feltz-Cornelis