Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 2, 100 - 100

CME-article

Melatonine en slaapstoornissen

S. Huysmans, M. De Hert, F. Desplenter

achtergrond Slaapstoornissen zijn een frequent voorkomend probleem met een belangrijke impact op de levenskwaliteit. Gezien zijn fysiologische eigenschappen wordt melatonine in verband gebracht met de behandeling van slaapstoornissen. Bovendien is melatonine sinds 2007 door het Europees geneesmiddelenagentschap (ema) erkend voor primaire insomnia bij volwassenen ouder dan 55 jaar voor een periode van maximaal 13 weken. doel Analyse van de internationale literatuur over de indicatiestellingen en effectiviteit van melatonine voor slaapstoornissen en toetsing hiervan aan het gebruik in de praktijk. methode Een narratieve literatuurstudie in PubMed, Cochrane en Web of Science, aangevuld met een retrospectief onderzoek van het voorschrijfgedrag binnen een universitair psychiatrisch ziekenhuis. resultaten De huidige evidentie voor het gebruik van melatonine voor insomnia en circadiane ritmestoornissen is laag. We merkten eveneens op dat de effectiviteit van melatonine voor de erkende indicatie van primaire insomnia in sommige richtlijnen in twijfel getrokken werd en dat de verschillende studies ook heterogeen waren wat betreft uitkomstmaten, indicatiestellingen en geformuleerde adviezen. Bovendien voldeed slechts 19,6% van de voorschriften in het retrospectief onderzoek aan de officiële indicatiestelling volgens het ema. conclusie Deze studie toont aan dat melatonine voornamelijk offlabel gebruikt wordt. Globaal lijkt er sprake te zijn van een beperkte effectiviteit van melatonine, hetgeen een weerslag heeft op de indicatie­stellingen.

keywords