Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 2

Editorial

S. Roza

Does ambulantization lead to more imprisonment of psychiatric patients?, 94 - 96

Wetenschapsnieuws

Psychiatrie en oncologie, 97 - 99

CME-article

S. Huysmans, M. De Hert, F. Desplenter

Melatonine en slaapstoornissen, 100 - 100

Opinion

H.W.H. van Andel

Child and adolescent psychiatry as part of youth care; developments after implementation of the Youth Law (2015), 101 - 103

Onderzoeksartikel

J. Broer, A.I. Wierdsma, C.L. Mulder

Regional differences in compulsory treatment in mental health care in the Netherlands during 2013-2017, 104 - 113

Onderzoeksartikel

M.P. Rietveld, J.G. Lijmer, H.L. Van

The use and appreciation of the mental status examination in the Netherlands, 114 - 120

Onderzoeksartikel

B.G. Tiemens, M.I. Kramer, M.W. Kloos, J. Spijker

Routine outcome monitoring (ROM) early in treatment and disorder specific. Observational study into generic and specific questionnaires to measure the early change in depression treatment, 121 - 130

Review article

G.M. Marijnissen, R.D. Zwittink, E.J. Kuijper, E.F. van Furth

Microbiome and psychiatry: autism as an example, 131 - 140

Essay

M. Eneman, B.G.C. Sabbe, J. Corveleyn

Il faut imaginer Sisyphe heureux. The special position of the existential dimension in humanistic psychiatry, 141 - 147

Proefschriftartikel

G.S. Kuipers, L.A. van der Ark, M.H.J. Bekker

Attachment, mentalization and autonomy in anorexia nervosa and bulimia nervosa, 148 - 156

Klinische Praktijk

J. Evenepoel, K. Titeca

Phenibut: harmless dietary supplement or dangerous drug?, 157 - 160

Referaat

E. Doveren, J.A. Godschalx-Dekker

Evaluatietermijn voor intensiveren IPT of fluoxetineadditie, 161 - 161

Dutch-Flemish research

H. El Marroun

Depressieve klachten van moeders en hersenontwikkeling bij kinderen, 162 - 163

Psychiatrie van de Toekomst

M.S. van Noorden, J.B. Zantvoord

Verloopt het antisuïcidale effect van ketamine via opiaatreceptorblokkade?, 164 - 165