Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 10, 659 - 659

CME-article

Gedwongen behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis in de thuissituatie

D.A. de Waardt, F.M.M.A. van der Heijden

ACHTERGROND In steeds meer landen wordt bij de behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis in de ambulante setting gebruikgemaakt van dwang. Met de komst van de nieuwe Wet verplichte ggz zullen hiervoor ook in Nederland meer mogelijkheden komen. DOEL Een overzicht geven van de wetenschappelijke literatuur over gedwongen behandeling in de thuis­situatie, gericht op de effectiviteit, de meningen van patiënten en familieleden, de visie van behandelaars en de kosten. METHODE Een systematisch literatuuronderzoek in PubMed en Trip. RESULTATEN Er waren geen overtuigende bewijzen dat dwang in de ambulante setting een effectievere behandeloptie is dan vrijwillige zorg wanneer opnameduur en het aantal heropnames als uitkomstmaten dienen. Niet-gecontroleerd onderzoek liet zien dat patiënten en behandelaars over het algemeen positief zijn. CONCLUSIE Onderzoek uit Engeland en de Verenigde Staten toont niet aan dat gedwongen ambulante behandeling effectiever is dan vrijwillige ambulante behandeling als het gaat om het verkorten van de opnameduur, het voorkomen van heropnames of klinische effecten. Er is geen onderzoek beschikbaar dat een vergelijking maakt tussen klinische en ambulante gedwongen behandeling met oog op deze uitkomstmaten. TREFWOORDEN ambulante zorg, dwang, wetgeving