Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 1, 10 - 10

CME-article

Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie

S.H.H. Schel, Y.H.A. Bouman, P.C. Braun, B.H. Bulten

achtergrond In de langdurige forensische psychiatrie (lfpz) speelt kwaliteit van leven (kvl) van patiënten een belangrijke rol.
doel Een overzicht geven van de kennis die er de afgelopen jaren over kvl in de lfpz is opgedaan. METHODE De kvl wordt sinds 2007 jaarlijks onderzocht in de lfpz, middels de speciaal voor de lfpz ontwikkelde Forensic inpatient Quality of Life Questionnaire (fql). Binnen dit longitudinale onderzoek hebben er inmiddels verschillende studies plaatsgevonden naar mogelijke determinanten van kvl.
resultaten De kvl van patiënten in de lfpz leek niet zozeer samen te hangen met patiëntkenmerken, maar meer met de omstandigheden waarin zij verbleven en de mate waarin zij deze omstandigheden accepteerden. Daarnaast bleken de zorgverleners vaak niet goed op de hoogte van de kvl van hun patiënten.
conclusie De bevinding dat vooral omgevingskenmerken samenhangen met kvl, biedt een gunstig perspectief op het eventueel verbeteren/optimaliseren van de kvl van patiënten in de lfpz. Zo zouden zorgverleners mogelijk getraind kunnen worden in gestructureerde gespreksvoering over kvl met hun patiënt, met als doel om eventuele verbeterpunten aan het licht te brengen en om samen met hun patiënt deze punten te veranderen om de kvl van de patiënt te optimaliseren.

keywords