Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Inhoud nummer 2018/1

Reviews

General Psychiatry

Leerboek ontwikkelings- stoornissen in de levensloop. Een integrale medische en psychologische benadering, 63 - 63

Wouter Staal, Jacob Vorstman, Rutger Jan Van Der Gaag (red.)

General Psychiatry

Theorie en praktijk van supervisie in de ggz, 64 - 64

Ruud Beunderman, Sjoerd Colijn, Lidwien Geertjes,Fatima Van Der Maas (red.)

General Psychiatry

Affectfobietherapie in de praktijk, 64 - 65

Quin Van Dam

General Psychiatry

Trauma en persoonlijkheids­problematiek, 65 - 66

Martijn Stöfsel, Trudy Mooren

General Psychiatry

The diagnosis and management of agitation, 66 - 67

Scott L. Zeller, Kimberly D. Nordstrom, Michael P. Wilson

General Psychiatry

Praktijkboek resourcegroepen. Herstellen doe je samen, 68 - 68

Eva Leeman, Michiel Bahler, Frits Bovenberg, Mieke Dorleijn, Laura Van Goor, Tim Kreuger, Hans Kroon, Niels Mulder

General Psychiatry

Zelfcontrole bij volwassenen met autisme. Omgaan met boosheid, onrecht en frustratie, 69 - 70

Jeroen Bartels