Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 9, 571 - 572

Referaat

Profylaxe met dexmedetomidine voor postoperatief delirium na niet-cardiale chirurgie bij ouderen

I. Mestdagh, F. Van Den Eede