Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 6

Editorial

K.R. Goethals

Temptations for the Belgian forensic psychiatry , 326 - 328

New research

E. Deboosere, J. Steyaert, M. Danckaerts

Trends in antipsychotics use by Belgian children and adolescents between 2005 and 2014, 329 - 338

Commentaar

L.J. Kalverdijk

The use of antipsychotics amongst children en adolescentsin Belgium? Measurement brings knowledge, 339 - 340

New research

S.E. Gerritsen, G.C. Dieleman, M.A.C. Beltman, A.A.M. Tangenbergh, A. Maras, T.A.M.J. van Amelsvoort, A.L. van Staa

Transitional psychiatry in the Netherlands: experiences and views of mental health professionals, 341 - 349

Review article

J.E. Verhoeven, P. van Oppen, B.W.J.H. Penninx

Associations between depression, anxiety and telomere length in a large Dutch psychiatric cohort study, 350 - 359

Short report

P. Geerts, K. Titeca, G.M.D. Lemmens, J. De Fruyt

Rapid tranquillisation for agitated patients with psychostimulant intoxication, 360 - 365

Case report

W.T. Zandee, J. Alsma, T.K. Birkenhäger, A.H. VAN den Meiracker, M. van Hoek, J. Versmissen

Hypertension en orthostatic hypotension during use of monoamine oxidase (MAO) inhibitors, 366 - 371

Case report

L.M. Tak, B. Sizoo, B.M. AAN de Stegge, S. Adema, E. van Duijn, B. Kremer

Delayed diagnosis of Huntington’s disease in a psychiatric setting, 372 - 375

Dutch-Flemish research

M. Luijten

Bij verslaving reageert brein anders op beloning: meta-analyse van fMRI-studies, 376 - 376

Dutch-Flemish research

M. Simoons

Medicatiediscrepanties op poliklinieken voor angst- en stemmingsstoornissen vormen probleem, 377 - 377

Referaat

I. Bontenbal, J. Godschalx-Dekker

Citalopram voor herstel van impulscontrole bij frontotemporale dementie, 379 - 379

Psychiatrie van de Toekomst

J. Luykx, M. van den Bergh

Antidepressiva kiezen op basis van symptoomclusters: het begin van personalised medicine?, 380 - 380

Reviews