Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 2, 131 - 131

2016 160 cover swann

General Psychiatry

Neurobiology of addictions

Alan C. Swann, F. Gerard Moeller, Marijn Lijffijt

Oxford University Press, Oxford 2016 359 pagina’s, isbn 978-01-993-6789-4, £ 52,-

Neurobiology of addiction is een naslagwerk waarin de recente onderzoeken naar en inzichten over neurobiologische aspecten van verslaving zijn verzameld. De laatste decennia is de neurobiologische kennis over verslaving in sneltreinvaart toegenomen. En dat maakt het voor clinici en wetenschappers lastig om door het bos de bomen nog te zien. Dit boek slaagt erin om op overzichtelijke wijze het recente neurobiologische onderzoek te vertalen naar klinische relevantie.

Elk hoofdstuk start met een schets van de relevante termen en mechanismen om vervolgens de diepte in te gaan met een compleet overzicht van het recente onderzoek. Na deze beschrijving volgt op regelmatige basis de directe vertaling naar de kliniek en de mogelijkheden voor therapeutische interventies, wat een hele uitdaging is voor een boek over neurobiologie. Als lezer had ik bij het lezen van dit boek dan ook regelmatig een aha-ervaring. Bovendien weten de auteurs in dit boek vlot de brug te slaan tussen neurobiologie, gedrag, klinische stoornissen en behandeling, wat de lezer een totaalbeeld geeft over verslaving.

De meeste hoofdstukken zijn ingedeeld volgens product (nicotine, opiaten, alcohol, cocaïne, cannabis), maar er zijn ook hoofdstukken over gedragsverslavingen, stress, farmacogenetica en onderzoek. Verder gebruikt men in dit boek een heldere schrijfstijl en is de tekst gestructureerd opgemaakt.

Een nadeel van dit boek is de weinig aantrekkelijke lay-out met slechts enkele zwart-witillustraties, met weinig toelichting. Een gemiste kans voor een boek over neurobiologie. Bovendien zijn de hoofdstukken over comorbide psychiatrische aandoeningen wat rommelig en onvolledig. Er wordt uitsluitend toegespitst op bipolaire stoornis, majeure depressieve stoornis, schizofrenie en posttraumatische stressstoornis. Andere comorbide aandoeningen blijven buiten beschouwing.

Samengevat: dit boek is een aanrader voor wetenschappers en clinici die zich toeleggen op verslaving. Het komt tegemoet aan de behoefte om de brede neurobiologische kennis over verslaving te vertalen naar therapeutische mogelijkheden.

M. Destoop, psychiater, Antwerpen