Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 2, 129 - 130

2016 146  cover bannink

Psychologie

Positieve psychologie. De toepassingen

Frederike Bannink

Boom uitgevers, Amsterdam 2016 235 pagina’s, isbn 978-08-895-3920-5, € 24,95

Zelden heb ik bij het lezen van een werkgerelateerd boek zo’n plezier gehad. Maar waardoor werd het plezier zo aangewakkerd? Misschien zit dat al verscholen in de titel: Positieve psychologie. In mijn dagelijkse werkzaamheden ligt het accent in de behandeling op de problemen en moeilijkheden die een patiënt ervaart. Maar dit boek laat zien dat ook een andere insteek mogelijk is. Positieve psychologie is gericht op welbevinden en optimaal functioneren. Dus de andere kant van de medaille van problemen en moeilijkheden.

In het eerste inleidende hoofdstuk licht Bannink toe wat positieve psychologie inhoudt en schetst zij een korte historie van deze jonge wetenschap. Seligman is de grondlegger van deze stroming en hij baseert zijn theorie op 5 pijlers. Deze zijn achtereenvolgens: het plezierige leven, het goede leven, het hebben van positieve relaties, het zinvolle leven en iets bereiken in je leven. In de hoofdstukken die erop volgen, werkt de auteur deze pijlers verder uit.

Elk hoofdstuk begint met een korte theoretische uiteenzetting met een onderbouwing aan de hand van uitgevoerde onderzoeken. Daarna volgt een scala aan oefeningen. De oefeningen zijn duidelijk en helder beschreven en daardoor ook meteen toepasbaar in de dagelijkse praktijk. In het hoofdstuk over het plezierige leven staan alleen al 45 oefeningen.

Ook is er aandacht voor de toepassingen binnen e-health en m-health. Seligman deed onderzoek naar de effectiviteit van online-positieve-psychologie-interventies (oppi’s). De eerste resultaten laten zien dat het welbevinden wordt vergroot en zowel depressieve als angstklachten afnemen. Er is ook een aantal apps ontwikkeld. Hierbij lijkt een belangrijk punt te zijn de therapietrouw. Maar ik zie daarbij goede kansen voor blended care.

De toepassing van positieve psychologie is in te zetten bij het werken met teams, organisaties en in de samenleving. Tevens zie ik goede kansen om, in alle fasen van een individuele behandeling, gebruik te maken van deze principes.

Het is een heel praktisch en breed toepasbaar boek. Ik hoop dat anderen ook zoveel plezier gaan beleven aan het lezen ervan.

M. Zonder, psychiater, Culemborg