Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 1, 61 - 62

Referaat

Autismespectrumstoornis en seksuele delicten: responsiviteit bij forensische interventies

S. Cleymans, K. Goethals