Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 12, 901 - 902

2015 189 cover kennedy

Psychiatry of Old Age and Neuropsychiatry

Geriatric depression. A clinical guide

Gary J. Kennedy

The Guilford Press, New York 2015 234 pagina’s, isbn 978-14-625-1986-6, $ 29,75

Het boek Geriatric depression. A clinical guide van Gary J. Kennedy straalt degelijkheid, maar tegelijk ook somberheid en enige oubolligheid uit. De uitgave die voor me ligt, nodigt niet uit tot nonchalant doorbladeren. Er is gericht ‘leeswerk’ nodig. Eenmaal begonnen met lezen, komt er echter een verrassend dynamisch en vlot geschreven verhaal tevoorschijn.

De titel dekt geheel de lading: een gids voor clinici die in hun werkcontext geconfronteerd worden met ouderen die worstelen met depressie. De verschillende facetten van de problematiek van depressie bij ouderen komen aan bod: klinische presentatie, etiologie, behandeling (farmacotherapie, psychotherapie, elektroconvulsietherapie, psychosociale interventies), preventie, met specifieke aandacht voor het suïciderisico.

Elk hoofdstuk geeft een mooi overzicht van de huidige stand van de wetenschappelijke literatuur en getuigt daarnaast van een grote gedrevenheid en een bijzondere klinische ervaring van de auteur. Deze combinatie resulteert in een klinisch bruikbaar boek met een aangename, pragmatische visie op de problematiek.

Het hoofdstuk over lichaamsbeweging, voedingssupplementen en dieet brengt een frisse, maar kritische kijk op een thema dat in de praktijk van alledag erg leeft, maar in de wetenschappelijke literatuur vaak onvoldoende belicht wordt.

Ook het concept van de collaborative care wordt, vooral in kader van de preventie van depressie op oudere leeftijd, op een concrete, toepasbare manier uitgewerkt.

De toegankelijkheid van de materie wordt, vooral in de hoofdstukken omtrent de therapeutische onderwerpen, bevorderd door overzichtelijke tabellen en stroomdiagrammen. De hoofdstukken aangaande kliniek en etiologie zijn daarentegen wat ‘theoretisch’ opgevat: de vaak complexe klinische toestandsbeelden uit de ouderenpsychiatrie worden (te) weinig vanuit de praktijk beschreven. De verwevenheid met somatische aandoeningen en dementie komt weliswaar aan bod, maar ook hier is de link met de dagelijkse praktijkvoering wat zoek.

Door zijn volledigheid en hoge didactische waarde is het boek zeker aan te bevelen in een opleidingscontext. Het vraagt echter enige voorkennis en is dan ook vooral geschikt voor clinici met een specifieke interesse in het onderwerp.

L. Lemey, ouderenpsychiater, Brugge