Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 8, 616 - 617

2016 15 cover riba

General Psychiatry

Clinical manual of emergency psychiatry (2de ed.)

Michelle B. Riba, Divy Ravindranath, Gerald Scott Winder (red.)

American Psychiatric Association Publishing, Washington 2016 349 pagina’s,isbn 978-15-856-2507-9, $ 70,-

Dit handboek spoedeisende psychiatrie betreft een tweede editie. Een eerste editie werd uitgegeven in 2010. De redactie mikt op een vlot leesbaar handboek dat praktische informatie biedt voor zowel artsen in opleiding als geroutineerde clinici. Daarom heeft zij voor elk van de dertien hoofdstukken auteurs geselecteerd die deze beide doelgroepen vertegenwoordigen; op zich een boeiend experiment.

Wat betreft leesbaarheid en praktische waarde lijkt dit handboek zeker geslaagd. Het ligt gemakkelijk in de hand: niet te dik en niet te groot. De hoofdstukken zijn helder geschreven, voorzien van de nodige overzichtstabellen en telkens afgerond met kernboodschappen. De referentielijsten van elke hoofdstuk zijn zeer uitvoerig: niet alleen specifieke referenties, maar ook telkens een aparte lijst van verder aanbevolen literatuur.

In tegenstelling tot vele klassieke handboeken voor spoedeisende psychiatrie gaat men uit niet van starre diagnostische categorieën als ordenend principe: elk hoofdstuk betreft een brede aanmeldingscategorie (bijvoorbeeld de geagiteerde patiënt, de angstige patiënt) of meer algemene principes (bijvoorbeeld afzondering en fixatie, juridische en ethische kwesties). Deze indeling sluit aan bij de spoedeisende praktijk, die zich vooral focust op aanmeldingsklachten zonder onmiddellijk in hokjes te denken.

Een laatste en bijzonder hoofdstuk is gewijd aan de opleiding van artsen in de rijke, boeiende maar soms hectische context van de spoedeisende psychiatrie. Opnieuw – in navolging van alle vorige hoofdstukken – biedt ook dit hoofdstuk duidelijke informatie en bijhorende schema’s, die zelfs voor ervaren opleiders een meerwaarde zijn.

Kort samengevat: dit handboek spoedeisende psychiatrie is aanbevolen literatuur voor zowel arts in opleiding als geroutineerd clinicus.

J. De Fruyt, psychiater-psychotherapeut, Brugge