Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 3, 249 - 249

2015 196 cover manu 2

General Psychiatry

Handbook of medicine in psychiatry (2de ed.)

Peter Manu, Corey Karlin-Zysman

American Psychiatric Publishing, Washington 2015 499 pagina’s, isbn 978-01-585-6249-6, $ 85,-

Dit 499 bladzijden tellende handboek bestaat uit 7 grote hoofdstukken met in totaal 40 kortere onderdelen waarin voornamelijk internistische problemen bij een psychiatrische populatie worden besproken. Dit gaat van specifieke somatische klachten, zoals hypertensie en hoofdpijn, van metabole spoedeisende problemen zoals hypoglykemie en schildklierproblemen tot levensbedreigende gebeurtenissen gaande van myocarditis tot luchtwegobstructies. In elk van deze korte 40 hoofdstukken worden de algemene medische symptomen besproken en hun plaats bij psychiatrische populaties. Hoewel niet overvloedig gedetailleerd, vult het boek in ieder geval een leemte in de psychiatrische literatuur die beperkt aandacht geeft aan de internistische, maar ook neurologische differentieeldiagnostiek bij patiënten met bekende psychiatrische problemen.

Enerzijds maakt deze invalshoek het boek ook anders: het is er niet op toegespitst om uit te maken of somatische of medische symptomen al dan niet psychogeen zijn. Anderzijds gaat het boek er ook niet erg diep op in om de pathofysiologische mechanismen te verklaren en proberen de auteurs geen aanwijzingen te geven hoe de psychiater deze medische problemen bij zijn/haar patiënten moet aanpakken. Dit wordt overgelaten aan de overeenkomstige specialisten. Dit maakt ook dat dit boek niet enkel bestemd hoeft te zijn voor psychiaters, maar ook voor andere (para)medici, psychologen en gezondheidswerkers die vanuit hun professie met psychiatrische patiënten werken.

C. Baeken