Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 3, 245 - 245

2015 18 cover huline dickens 1

Child and Adolescent Psychiatry

Clinical topics in child and adolescent psychiatry

Sarah Huline-dickens (red.)

RCPsych Publications, Londen 2014 394 pagina’s, isbn 978-19-097-2617-8, £ 30,-

Clinical topics in child and adolescent psychiatry is een Engelstalig boek dat gebruikmaakt van de dsm-5 en actuele informatie bevat over diverse klinische onderwerpen. De redacteur houdt het tijdschrift Advances of Psychiatric Treatment aan als leidraad voor de onderwerpen, die centraal staan bij het werk van praktiserende clinici en relevant zijn voor andere beroepsgroepen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Belangrijke terugkerende thema’s per ziektebeeld zijn: continuïteit in het volwassen leven, integratie van biologische en sociale etiologie, bevindingen vanuit neurowetenschappelijk onderzoek, onderzoek en bewijs.

De auteurs vergelijken onderzoeken en belichten hierbij verschillende kanten, waardoor de lezer het gevoel krijgt dat hier met een kritische blik naar gekeken is. Huline-Dickens werkt in Engeland en baseert zich op richtlijnen die gebruikt worden in het Verenigd Koninkrijk (vk), vooral de richtlijnen van het National Institute for Health and Care Excellence (nice). Deze zijn via internet vrij verkrijgbaar. Door het gebruik van deze richtlijnen ligt de focus op de populatie van het vk. Het is niet duidelijk in hoeverre dit generaliseerbaar is naar de Nederlandse of Vlaamse populatie.

Het boek presenteert de onderwerpen op basis van publicatiedatum in het tijdschrift. De opbouw van hoofdstukken heeft daardoor geen eenduidige samenhang. Dit zorgt voor overlap, bijvoorbeeld tussen hoofdstuk 7 en 11. Hoofdstuk 7 behandelt de farmacologische behandeling van angststoornissen en obsessieve-compulsieve stoornis, terwijl hoofdstuk 11 gewijd is aan angststoornissen en een stukje over farmacologische behandeling bevat.

Ook eindigt het boek met een hoofdstuk over psychiatrie in de leeftijdscategorie 0-4 jaar. Dit betreft een leeftijdscategorie waar recent steeds meer aandacht aan wordt besteed. Enerzijds is het een sterk punt dat het boek dit onderwerp behandelt, maar anderzijds heeft dit hoofdstuk geen logische opbouw gehad in de voorgaande hoofdstukken. Dit illustreert het ontbreken van een grote lijn in het boek.

In tegenstelling tot de opbouw van het boek bevatten de hoofdstukken zelf een heldere lijn door gebruik te maken van de vier thema’s. Daar waar het mogelijk is, verwerken de auteurs de belangrijkste informatie in tabellen, figuren en boxen. Hierdoor lezen de hoofdstukken prettig en is het eenvoudig om deze informatie uit de tekst te halen.

Clinical topics in child and adolescent psychiatry is een boek met actuele informatie, dat gebruikt kan worden als naslagwerk voor clinici.

A.N. Walstra, C.G. Reichart