Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 8, 616 - 617

Referaat

Duurder altijd beter? Een vergelijking tussen de effectiviteit van een eerste- en een tweedegeneratie- depotantipsychoticum

L.P. van der Vorst, P.F.J. Schulte