Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 7, 542 - 542

2014 126 cover mondimore

Persoonlijkheidsstoornissen

Bipolar disorder. A guide for patients and families (3de ed.)

Francis Mark Mondimore

Johns Hopkins University Press, Baltimore 2014 288 pagina’s, isbn 978-14-214-1206-1, $ 19,95

Dit boek geeft een zeer volledige beschrijving van de bipolaire stoornis, in een duidelijke en heldere taal, geschikt voor patiënten en hun omgeving. De symptomen en verschijningsvormen (subtypes) komen aan bod, alsook de beschikbare behandelingen, zowel medicamenteuze therapie als psychotherapie.

De auteur is duidelijk een man van de praktijk en citeert bij de beschrijving van de symptomen uit zijn ontmoetingen met patiënten en familieleden in zijn dagelijkse klinische praktijk. Hij geeft de ervaringen van zijn patiënten dan ook weer met veel empathie en begrip. De citaten van de uitspraken van zijn patiënten en passages uit hun verhalen zijn heel herkenbaar en pakkend.

Een belangrijk deel van dit boek is gewijd aan de beschrijving van de verschillende vormen van psychotherapie en counseling die Mondimore als een essentieel onderdeel beschouwt van de correcte behandeling van de bipolaire stoornis. Hij stelt heel duidelijk dat een louter chemische aanpak met enkel medicatie verkeerd is. Interessant zijn ook de hoofdstukken over chronobiologie en de vermelding van de link tussen creativiteit en bipolaire stoornis.

Mondimore wijdt de laatste hoofdstukken van zijn boek aan recidiefpreventie en het leren leven met de bipolaire stoornis. Hier breekt hij ook een lans voor een geïndividualiseerde behandeling. Hij pleit ervoor de behandeling aan te passen aan de individuele symptomen van elke patiënt.

De auteur stelt duidelijk de patiënt centraal en geeft in deze hoofdstukken dan ook concrete richtlijnen en nuttige tips voor patiënten en familieleden voor herstel en behoud van stabiliteit. Comorbiditeit met verslaving en het opmaken van een noodplan in geval van crisissen komt hier aan bod, alsook een apart hoofdstuk gewijd aan familie en omgeving.

De literatuurverwijzingen zijn heel duidelijk en nuttig omdat deze thematisch zijn ingedeeld en er bij elk boek een korte beschrijving staat. Ook patiëntengroepen voor lotgenotencontact en vertegenwoordiging worden hier vermeld alsook nuttige websites. Het boek heeft als besluit een uitgebreide index.

Dit boek is een vrij volledige gids die alle nuttige informatie over de bipolaire stoornis aanreikt, geschreven door een empathische psychiater, die patiënten en hun familieleden hoop geeft dat een gelukkig en stabiel leven met de bipolaire stoornis mogelijk is. Als voorzitter van Ups & Downs vzw, de Vlaamse vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving (www.upsendowns.be), kan ik het daarom zeker aanbevelen.

R. Müller