Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 6, 462 - 463

2014 241 cover hales

General Psychiatry

The American Psychiatric Publishing textbook of psychiatry (6de ed., DSM-5)

Robert E. Hales, Stuart C. Yudofsky, Laura Weiss Roberts, Red.

American Psychiatric Publishing, Washington 2014 1473 pagina’s, isbn 978-15-856-2244-47, $ 214,81

  • American Psychiatric Association. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (dsm-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5de ed.). Amsterdam: Boom; 2014.
  • Gelder M, Andreasen N, Lopez Ibor J, Geddes J, red. New Oxford textbook of psychiatry (2de ed.). Oxford: Oxford Univerity Press; 2012.
  • Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, red. Kaplan and Sadock’s Comprehensive textbook of psychiatry (9de ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
  • Tasman A, Kay J, Lieberman JA, First MB, Maj M, red. Psychiatry (3de ed.). Hoboken: Wiley; 2008.

M.W. Hengeveld