Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 5, 384 - 384

2014 237 cover stahl

Psychofarmacologie

Stahl’s Essential psycho-pharmacology. Prescriber’s guide (5de druk)

Stephen M. Stahl

Cambridge University Press, Cambridge 2014 802 pagina’s, isbn 978-11-076-7502-5, $ 90,-

Deze geüpdatete versie van het zeer bekende handboek van Stephen Stahl bevat een bespreking van 136 psychofarmaca, waarvan 16 nieuw toegevoegde, en is volledig gereviseerd. De grote verdienste van deze – ondertussen als standaardreferentie voor de clinicus te benoemen – publicatie blijft de bevattelijke wijze waarop klinische informatie gekoppeld wordt aan farmacologische informatie en dat in de zeer gebruiksvriendelijke sjablonen die het opzoeken erg vergemakkelijken. Stahl blijft op zeer succesvolle wijze de goede keuzes maken als het aankomt op informatie met klinische relevantie versus een uitputtende wetenschappelijke opsomming per medicijn.

De grote sterkte van het boek is zijn leesbaarheid en duidelijkheid. Elk geneesmiddel wordt besproken in een sjabloon met vijf grote delen: ‘Therapeutics’ met de essentiële informatie over het product in termen van klinische farmacologie, ‘Side effects’ met mechanismen en aanpak van bijwerkingen, ‘Dosing and use’ en ‘Special populations’ met alle relevante overwegingen voor het lege artis voorschrijven en ‘the art of psychopharmacology’ waar de arts informatie kan vinden over de vraag hoe het voorschrift binnen zeer specifieke klinische vraagstellingen aan te passen.

De groeiende gewoonte om psychofarmaca buiten het klassieke indicatieveld voor te schrijven wordt in dit boek ook van wetenschappelijke argumentatie voorzien, met name door de uitwerking van een sectie ‘clinical pearls’ waarin bijkomende informatie wordt gegeven om zeer specifieke symptomen te behandelen. Door de farmacologie op deze manier te benaderen en door expliciet te kiezen voor de behandeling van specifieke symptomen leert de auteur aan ons allen om medicatie voor te schrijven buiten het – platgetreden – pad van de geregistreerde indicaties en met meer gevoel voor het verband tussen biologische werkingsmechanismen van farmaca en doelsymptomen, eerder dan doelsyndromen.

Dit volledig gereviseerde handboek is een zeer waardevol hulpmiddel bij de praktische vragen die zowel de huisarts als de psychiater zich kan stellen bij het rationeel voorschrijven van psychofarmaca.

C. Bervoets