Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 5, 383 - 383

Apa beknopt overzicht dms 5

General Psychiatry

DSM-5 Beknopt overzicht van de criteria. Nederlandse vertaling van de Desk Reference to the diagnostic criteria from DSM-5

American Psychiatric Association

Uitgeverij Boom, Amsterdam 2014 576 pagina’s, isbn 978-90-895-3223-7, € 59,95

Dit beknopt overzicht maakt deel uit van de vele publicaties betreffende de dsm-5 die in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie tot stand gekomen zijn: handboek (hardcover en paperback), beknopt overzicht (paperback en bureau-editie), een praktijkgids, een gids voor de huisartsenpraktijk en differentiële diagnostiek. Het boek oogt mooi en herkenbaar in een dsm-5-huisstijl. Het is beperkt in volume en gewicht (404 gram droog aan de haak, 1619 gram minder dan de paperbackuitgaven van het handboek) en is dus gemakkelijk te transporteren. Het geeft een overzicht van de dsm-5-classificatie (lijst met stoornissen, subtypen, specificaties en codes), aanwijzingen voor het gebruik en classificatiecriteria, een alfabetische en numerieke lijst van dsm-5-classificaties en icd-9-codes.

In tegenstelling tot het oorspronkelijke handboek ontbreekt een situerende inleiding die de geschiedenis en het klinische gebruik in een juiste context plaatst. Verder ontbreekt ook: de uitgebreide tekstuele uitleg over diagnostische kenmerken, prevalentie, ontwikkeling en beloop… Deze weglatingen besparen in tekst en gewicht, maar vormen het inherente en dus niet te vermijden risico van een beknopt overzicht: diagnosticeren verwordt tot classificeren, classificeren verwordt tot een soort afvinken van inhoudsloze uitspraken.

Het voorwoord benadrukt dan ook dat de tekstuele uitleg bekend dient te zijn voor een goed gebruik: dus geen beknopt overzicht zonder back-up van het handboek. Collega J.A. Swinkels, in een bijhorende ‘whitepaper’ (op de dsm-5-website van Boom na te lezen) formuleert dit nog krachtiger: ‘Het moge duidelijk zijn dat alleen het aanschaffen van het Beknopt overzicht van de criteria van de dsm-5 zonde is.’ Wanneer men voldoende besef heeft van de door mij vermelde beperkingen en het verbod van Swinkels opvolgt, is het beknopt overzicht een waardevolle aanwinst bij de dsm-5-publicaties. Ik ben benieuwd hoe, binnen enkele jaren, de verkoopcijfers van het handboek zich zullen verhouden ten opzichte van de verkoopcijfers van het beknopt overzicht! Benieuwd of dreigen met zonde nog een impact op psychiaters heeft…

J. De Fruyt