Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 5, 381 - 382

2014 171 cover levounis

General Psychiatry

The addiction casebook

Petros Levounis, Abigail J. Herron

APA, Arlington 2014 218 pagina’s, isbn 978-15-856-2458-4, $ 65,-

The addicition casebook is een leuk Engelstalig boekje voor iedereen die iets over verslaving wil weten. De inleiding gaat over de nieuwe dsm-5-criteria (het is een uitgave van apa publishing) inzake stoornissen in middelengebruik. De volgende 10 hoofdstukken betreffen telkens een verslavend product, bijvoorbeeld alcohol, cannabis, maar ook caffeïne, inhalantia en synthetische drugs. De laatste 2 hoofdstukken behandelen gok- en internetverslaving.

De indeling binnen de hoofdstukken is consistent. Eerst worden de productkenmerken omschreven in een kleine inleiding, daarna volgen de dsm-criteria van de desbetreffende stoornis. Dit alles wordt doorspekt met een casusbeschrijving omtrent het beschreven middel. Op het einde van elk hoofdstuk volgt nog een kleine discussie, enkele key points, en een aantal multiplechoicevragen om je net opgedane kennis te testen. Ondanks de verscheidenheid aan auteurs, slaagt men er toch in de hoofdstukken eenduidig weer te geven.

De beschreven casussen zijn verhelderend en dragen in grote mate bij tot de vlotte leesbaarheid. Het is tevens een poging de nieuwe dsm-criteria over verslaving op een zachte manier in te masseren. De nadruk ligt ook hier op een meer dimensioneel karakter binnen elke middelenstoornis. Hoewel er op de cover slechts een klein sterretje staat met daarin ‘Includes dsm5 criteria’, lijkt me dit toch een van de hoofddoelen van dit boekje. Maar dat stoort hier niet, de focus wordt genoeg op de klinische relevantie gehouden.

Al met al blijft het een aangenaam leesbaar, informatief en nuttig werkje voor iedereen met interesse in verslaving, van student tot verslavingsarts.

L. De Backer