Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 3, 223 - 224

Referaat

Prevalentie en klinische correlatie van katatonie bij oudere patiënten in een algemeen ziekenhuis

V.J. Harmse, I.K. Lampe