Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 3, 230 - 230

2014 1709 cover southam

Child and Adolescent Psychiatry

Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor professionals

Michael A. Southam-Gerow (vert. W. Scheen)

Hogrefe Uitgevers, Amsterdam 2014 304 pagina’s, isbn 978-90-797-2987-6, € 29,95

De vlag dekt in dit geval zeker de lading: het boek is inderdaad een praktische gids voor professionals die bezig (willen) zijn met het reguleren van emoties bij kinderen en adolescenten. De auteur geeft vanuit de cognitief-gedragsmatige invalshoek een duidelijk overzicht hoe je met emoties kunt werken binnen de context van het evidence-based behandelen.

In het eerste deel van het boek richt Southam-Gerow zich op het theoretische luik van emoties en emotieregulatie. Verschillende begrippen (zoals emotionele competentie, emotiebewustzijn, emotiebegrip, empathie en emotieregulatie) worden toegelicht vanuit de wetenschappelijke literatuur, met de klemtoon op hun definitie, maar ook hoe ze een rol spelen in de behandeling. De auteur legt verder uit hoe je een behandeling kan plannen aan de hand van een functionele analyse in 4 stappen (de determinerende factoren prioriteren, interventies aanwijzen, vorderingen monitoren en zo nodig herhalen) en hoe het boek modulair samengesteld is.

Het tweede deel van het boek geeft een overzicht van 8 behandelmodules die los van elkaar of in combinatie aangeboden kunnen worden: emotiebewustzijnsvaardigheden, emotiebegripsvaardigheden, empathievaardigheden en emotieregulatievaardigheden. Deze laatste module bestaat uit de volgende onderdelen: I. preventievaardigheden, II. kennis/beheersing, III. expressievaardigheden, IV. cognitieve basisvaardigheden, V. emotiespecifieke cognitieve vaardigheden.

Elke module is op dezelfde manier opgebouwd, zodat je als hulpverlener een duidelijk houvast hebt van hoe je de vaardigheden in je praktijk kan implementeren. In het begin van de module geeft de auteur aan wanneer je deze kan gebruiken en voor welke doelen, daarna krijg je een overzicht van de procedures die je moet volgen. De procedures bestaan steeds uit drie delen: ten eerste een samenvatting waarin de doelen van de sessie gedetailleerd omschreven worden, ten tweede hoe de doelen aan te leren, dit is een beschrijving van de belangrijkste leerpunten en als laatste de oefening, met spelletjes en activiteiten. Sommige modules omvatten ook hand-outs of formulieren die de therapeut kan gebruiken in het aanleren van de leerpunten. Hierdoor krijg je als therapeut een aantal concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Het boek is een echte aanrader voor beginnende therapeuten/studenten die zich willen verdiepen in de emotieregulatie, maar het heeft zeker ook een meerwaarde voor ervaren therapeuten die inspiratie willen opdoen uit de soms creatieve oefeningen en spelletjes die Southam-Gerow in zijn boek beschrijft.

I. Glazemakers