Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 4, 282 - 282

Referaat

Cognitieve gedragstherapie bij depressie; online of face-to-face? Een gerandomiseerd gecontroleerd non-inferioriteitonderzoek

S. Pirsoul, D. Schrijvers