Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 1

Editorial

P.N. van Harten

The Journal of Psychiatry. A makeover, 4 - 5

Editorial

J. Spijker

Outsider, 6 - 7

Editorial

J. Spijker

Farewell, 8 - 9

New research

M. Tuithof, M. ten Have, S. van Dorsselaer, R. de Graaf

Prevalence, persistency and consequences of ADHD in the Dutch adult population, 10 - 19

Commentaar

J.J.S. Kooij

ADHD in adults as severe as an anxiety or substance use disorder, 20 - 21

New research

M.S. van Noorden, E.J. Giltay, N.J.A. van der Wee, F.G. Zitman

The Leiden Routine Outcome Monitoring Study: mood, anxiety and somatoform disorders in patients attending a day clinic, 22 - 31

Review article

S.M.M. Lammers, S.E. Soe-Agnie, H.A. de Haan, G.A.M. Bakkum, E.R. Pomp, H.J.M. Nijman

Substance use and criminality: a review, 32 - 39

Review article

E. Velthorst, L. de Haan

Social dysfunction of young persons with an ultra high risk of developing first-episode psychosis, 40 - 49

Case report

F.M. van Hasselt, Y. Coehorst, L. Verheijen-Breemhaar, B. Feenstra, A.J.M. Loonen

Hidden diseases: tuberculosis in a woman with a severe mental illness, 50 - 53

Case report

R.M. Blom, A.W. Braam, N. de Boer-Kreeft, M.P.A.M. Sonnen

Body integrity identity disorder, relief after amputation, 54 - 57

Dutch-Flemish research

E. Barkhof

Het effect van motiverende gespreksvoering op medicatietrouw en opname bij patiënten met schizofrenie, 58 - 58

Dutch-Flemish research

D. Vancampfort

Patiënten met schizofrenie hebben een sterk verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen, 59 - 60

Dutch-Flemish research

L. Wunderink

Dosisreductiestrategie in plaats van onderhoudsbehandeling na eerste psychose: op lange termijn tweemaal zo vaak herstel, 61 - 61

Referaat

S. Cleymans, M. Hebbrecht

Suïcidaal gedrag en ernstige neuropsychiatrische stoornissen uitgelokt door glucocorticoïden in eerstelijnsgeneeskunde, 62 - 63

Referaat

S. van den Ameele, B. Sabbe

Etnische dichtheid als buffer voor psychotische ervaringen, 63 - 64

Reviews