Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 7, 526 - 526

2012 164  cover boer opt

Child and Adolescent Psychiatry

Broers en zussen van speciale en gewone kinderen. Invloed op ontwikkeling en gedrag

Frits Boer

Uitgeverij Lannoo Campus, Tielt 2012 241 pagina’s, isbn 978 90 209 7590 1, € 29,99

In 1994 verscheen van dezelfde auteur, kinderpsychiater Frits Boer, Een gegeven relatie , over de relatie tussen broers en zussen. Het hier besproken boek legt, veel meer dan het oudere werk, de nadruk op de relaties en de ontwikkeling van broers en zussen van speciale kinderen. Met speciale kinderen worden kinderen met ernstige lichamelijke of psychische problemen en beperkingen bedoeld.

Het eerste deel van het boek behandelt de broer/zusrelatie in het algemeen. Daarna komt het meer uitgebreide deel over broer/zussen van speciale kinderen. Elk hoofdstuk wordt gevolgd door een column door de auteur.

Het eerste deel behandelt onderwerpen zoals de betekenis van relaties, de unieke ervaring binnen de broer/zusrelatie. De broer/zusrelatie zal voor de meeste mensen de langstdurende relatie in hun leven worden. Hier komen aan bod: het belang van de plaats in de kinderrij, en bijzondere posities zoals die van het enige kind of de tweeling. De dynamiek tussen broers en zussen en de invloed die ze kunnen hebben op elkaars ontwikkeling wordt besproken.

Het tweede deel over speciale kinderen vat zeer gepast aan met een hoofdstuk getiteld: Als een kind een gezin speciaal maakt. Na dit algemene hoofdstuk behandelt het boek specifieke situaties: een broer/zus lijdend aan somatische ziekten, een broer/zus met een verstandelijke handicap, een broer/zus met diverse psychische problemen. In het korte bestek worden telkens interessante visies en verhelderende wetenschappelijke kennis samengevat. We vinden hier ook een hoofdstuk over de relatie met speciale broers/zussen in de volwassenheid en een hoofdstuk over het overlijden van een broer of zus. Het boek besluit met een hoofdstuk over de plaats van broers en zussen in therapie.

Frits Boer heeft hier zijn vroegere werk geactualiseerd in een beknoptere en vlot leesbare versie. Hiermee kan iedereen die geïnteresseerd is in deze bijzondere relatie opnieuw en geactualiseerd toegang krijgen tot de relevante kennis en inzichten over de relaties tussen broers en zussen. De taal is duidelijk en vlot leesbaar voor een breed publiek. Wetenschappelijke referenties zijn er wel, maar verhinderen niet om het ‘verhaal’ vlot leesbaar te laten overkomen. De columns verluchten het boek en bieden dezelfde kennis aan in een andere vorm. We kunnen enkel hopen dat in de toekomst dit belangrijke werk wederom geactualiseerd zal
worden.

L. Migerode