Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3, 219 - 220

Referaat

Vroegkinderlijke trauma’s en psychose: vergelijkende studie tussen mensen met een nietaffectieve psychotische stoornis, hun broers of zussen en controlepersonen

B. Hermans, M. Morrens