Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3

Editorial

S. Roza

Prevention, 149 - 151

New research

J.R. Theunissen, P. Duurkoop, M. Kikkert, J. Peen, J. Dekker

The aftermath of the reduction in inpatient care and treatment II: cross-sectional study relating to the health, the need for care, the quality of life, social functioning and the integration in society of chronic mental patients in Amsterdam , 153 - 163

New research

L.M.C. van den Bosch, R. Sinnaeve, M. Nijs

Short-term dialectical behaviour therapy for borderline personality disorder, 165 - 175

Commentaar

T. Ingenhoven

Dialectical behaviour therapy in inpatient treatment?, 176 - 178

Commentaar

A. Hafkenscheid, J. van Os

Current routine outcome monitoring undermines valid quality measurement, 179 - 181

Review article

L. Budiharto, J. De Fruyt

Droperidol for the treatment of acutely agitated patients: still an option , 183 - 192

Review article

N. van Erp, H. Michon, D. van Duin, J. van Weeghel

Development of the multidisciplinary guideline on ‘Work and severe mental illness’, 193 - 202

Case report

P. Corveleyn, B. Nuttin, L. Gabriëls

Deep brain stimulation in a patient with ocd and the intensive pre- and post-operative psychiatric/psychotherapeutic follow-up. A case study, 203 - 208

Case report

S. Dogan, E.J. Regeer, E.M.M. Mol, A.W. Braam

Compulsory admission after threatened infanticide and suicide by a patient with a feigned psychosis , 209 - 213

Dutch-Flemish research

P. Sienaert

Behandeling van therapieresistente bipolaire depressie, 214 - 214

Dutch-Flemish research

S. Kempke

Invloed van perfectionisme op het verloop van het chronischevermoeidheidssyndroom, 215 - 216

Dutch-Flemish research

P. Cuijpers

Is de kans om voortijdig te overlijden groter bij ernstige dan bij subklinische depressie?, 217 - 217

Dutch-Flemish research

A.I.A. Ahmed

Neuropsychiatrische bijwerkingen van varenicline, 218 - 218

Referaat

B. Hermans, M. Morrens

Vroegkinderlijke trauma’s en psychose: vergelijkende studie tussen mensen met een nietaffectieve psychotische stoornis, hun broers of zussen en controlepersonen, 219 - 220

Referaat

A. Kaan, T. de Man, P.F.J. Schulte

Behandeling van depressie bij de ziekte van Parkinson: paroxetine, venlafaxine met vertraagde afgifte en placebo, 220 - 221

Referaat

M.H. de Jong, A.R. van Gool

Metformine voor behandeling van amenorroe en gewichtstoename ten gevolge van antipsychoticagebruik, 221 - 222

Letter to the editor

I. Klijntunte

Reaction on ‘Questioning the mechanism behind slow breathing and heart coherence training’, 223 - 226