Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 6, 569 - 570

Dutch-Flemish research

Vergelijkbare effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij bi- en unipolaire depressie

T. Birkenhäger