Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 11

Editorial

G. Dom

Psychiatry, an attractive career choice?, 793 - 796

Juryrapport Publicatieprijs

M.M. Thunnissen

Juryrapport Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2010-2011, 797 - 799

New research

D.J. Vinkers, M. Barendregt, E. de Beurs, H.W. Hoek, T. Rinne

Ethnic differences between pre-trial suspected offenders , 801 - 811

Review article

A. van Lammeren, A. Dols, H. van Gerven, R.W. Kupka, M.L. Stek

Mania in late life: bipolar disorder as diagnosis by exclusion, 813 - 823

Essay

J.L.M. Vos

The Netherlands Association for Psychiatry: 140 Years of lurching between differentiation and integration , 825 - 839

Essay

A. Liégeois, A. Haekens, M. Eneman

Conditional shared confidentiality with regard to the exchange of information between members of a team or network; ethical advice needs to be updated, 841 - 849

Short report

P.C. van der Ende, J.T. van Busschbach, D. Wiersma, E.L. Korevaar

Parents with severe mental illness. Epidemiological data , 851 - 856

Short report

A.I. Wierdsma, A.M. Kamperman

Contact with the child and adolescent psychiatric services is determined by cultural and socio-economic differences, 857 - 863

Case report

D. De Man, D. Deboutte, S. Bal, E. Van Den Haute, A. Degels, K. Dhondt

Narcolepsy in children with a psychiatric disorder, 865 - 870

Referaat

N. Jansen, P.F.J. Schulte

Behandeling bij therapieresistente schizofrenie: clozapine combineren met aripiprazol?, 871 - 872

Referaat

S. Lefèvre, G. Pieters

Effectiviteit van ambulante, dagtherapeutische en klinische psychotherapie bij patiënten met cluster B-persoonlijkheidsstoornissen, 872 - 873

Referaat

R. Olieman, G. Meynen, A.J.L.M. van Balkom

Voorschrijven van antidepressiva in de huisartsenpraktijk, 874 - 875

Letter to the editor

T. Bronzwaer, A. van Gool

Reaction on: Vitamin D deficiency and psychiatric patients, 877 - 878

Corrections

Bij het Ingezonden van René Keet en Remco Boerman (Reactie op ‘“Waar is de zon die mij zal verblijden….”; vitamine D-deficiëntie en depressie bij ouderen’, 2011; 773-4) is de auteursvolgorde omgewisseld. Remco Boerman is eerste auteur., 878 - 878