Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

Middelengebruik en psychiatrie: is het te onderscheiden?

M. Konings

PO-50

achtergrond Er is een hoge prevalentie van drugsgebruik bij psychiatrische, en met name psychotische patiënten. Drugsgebruik is vaak geassocieerd met agressie en patiënten met drugsgebruik worden dan ook veel gezien binnen de spoedeisende psychiatrie. Hierbij is het moeilijk onderscheid te maken of de psychose primair is of secundair. Ook zijn zelfrapportages vaak onbetrouwbaar. Er lijkt sprake te zijn van onderdiagnostiek en goede diagnostiek is belangrijk gezien het verdere beloop en inzetten van behandeling.
doel Nader onderzoek naar wat er bekend is over drugsgebruik in de spoedeisende psychiatrie en in hoeverre dit de diagnostiek en verder beloop beïnvloedt.
methoden Literatuuronderzoek met behulp van medline waarbij gezocht wordt op zoektermen “emergency”, “psychiatry” en “drugs”.
resultaten Patiënten met drugsgebruik doen vaak een beroep op de spoedeisende psychiatrie en incidenties van 25-35% worden in de diverse studies gerapporteerd. Vaak wordt agressie gezien met drugsgebruik en met name comorbiditeit met psychose verhoogt het risico op agressie aanzienlijk. Drugsgebruik leidt ook tot verhoogde suïcidaliteit. Deze patiënten doen vaak een beroep op de psychiatrische crisisdienst en er is over het algemeen meer (specifieke) begeleiding vereist. Er is ook vaak een langere tijd van begeleiding nodig vergeleken met patiënten die niet gebruiken. Er vinden veel opnames plaats waarbij achteraf blijkt dat symptomen het gevolg zijn van drugs. Verschillende soorten drugs geven verschillende soorten psychische symptomen. Urinescreening lijkt niet effectief binnen de ambulante spoedeisende psychiatrie, maar vragenlijsten geven wel meerwaarde.
conclusie Gebruik van drugs komt veel voor in de spoedeisende psychiatrie en is ondergediagnosticeerd. Hierdoor worden vaak verkeerde diagnoses gesteld. Er is weinig aandacht en kennis binnen de spoedeisende psychiatrie over de verschillende soorten drugs, mogelijke symptomen die daarbij kunnen ontstaan en verder specifiek beleid hierin. Deze kennis over middelengebruik en -misbruik dient meer geïntegreerd te worden in de psychiatrie door middel van opleiding en bijscholing. Bewustwording van drugsen alcoholgebruik door middel van gestandaardiseerde vragenlijsten bevordert de diagnostiek en daarmee de behandeling.

Literatuur

Breslow, R.E., Klinger, B.I., Erickson, B.J. (1996). Acute intoxication and substance abuse among patients presenting to a psychiatric emergency service. General Hospital Psychiatry, 18, 183-191. Curran, G.M., Sullivan, G., Williams, K. e.a. (2008). The association of psychiatric comorbidity and use of the emergency department among persons with substance use disorders: an observational study. BMC Emergency Medicine, 2008, 8, 17.