Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 12, 819 - 823

Essay

Het negentiende-eeuwse dagboek van een psychotherapeut

besproken boeken

De Chastenet de Puységur, A.M.J. De kleine Alexander. De behandeling van een jongen met aanvallen van razernij en waanzin. (Met een inleiding en nawoord van prof. dr. W. Hellinckx. Vert.). Candide Wrede Veldt bv, Amsterdam 2001, 181 pagina's, isbn 90 75483 22 8, ƒ34,99 / X15,88

Vijselaar, J. Magnetisme van de geest. Het dierlijk magnetisme, 1770-1830 . sun, Groningen 2001, 560 pagina's,