Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 21 (1979) 1

Short report

A.C. Lit

Depressies en doorwaakte nachten, 137 - 144

Short report

F. Depestele

Aanwijzingen voor de behandeling van depressie vanuit de gedragstherapie en de cognitieve therapieën, 145 - 171

Short report

W. Matthys

Bedenkingen bij de diagnose 'gemaskeerde depressie' en 'depressieve equivalenten', 172 - 177

Short report

G. Pijnse van der Aa

Geheugenstoornissen bij elektroshocktherapie, 178 - 187

Short report

D.C. van Strien

De ideologie in de psychiatrie, 188 - 194

Short report

F. Elsenburg

Crisistheorie en psychiatrische hulpverleningop een Eerste Hulp-post, 209 - 220

Short report

W. Aerts, L. Lagrou

Reacties van recruten t.a.v. hun in-observatiestelling in een neuro-psychiatrische instelling, 221 - 231

Short report

S. de Jong

Het psychiatrisch centrum: een utopie?, 232 - 240

Short report

J. Lindeboom, D. van de Wijngaard, C. Jonker

Een neuropsychologische procedure voor dementie-onderzoek, 241 - 252

Short report

P.J.M. van Alphen, P.M.J. Engels, J.Th.M. Dewez

Kanttekeningen bij het rapport van de NZR-commissie 'Normering Paaz', 253 - 262

Short report

H.M. van der Ploeg, R. van Dijck, R.V. Groenewold

Persoonlijkheid en huwelijkswelslagen; een literatuurstudie, 273 - 286

Short report

N. Cohn

Psychopathologische, psychodynamische en communicatieve aspecten van automutilatief gedrag, 287 - 301

Short report

M.J.A.J.M. Hoes

Pyridoxine, levo-tryptophaan en zinksulfaat voor depressieve patiënten, 302 - 311

Short report

M.J.A.J.M. Hoes

Pyridoxine, levo-tryptophaan en zinksulfaat voor depressieve patienten, 312 - 320

Short report

M.H. Cohen Stuart

Fysieke maskering van depressies, 333 - 351

Short report

P.T.H.M. van der Linden

Verschillende modellen van therapeutische gemeenschappen, 352 - 360

Short report

F.A.M. Kortmann

Spanningen tussen psychotherapie en sociotherapie, 361 - 372

Short report

A. Mooy

Heeft het zin om te spreken van een interactie tussen psychische en somatische factoren?, 373 - 380

Short report

J. van Londen

De Psychiater en de Eerste Lijn, 404 - 419

Short report

B.P.R. Gersons

Kanttekeningen bij de rol en plaats van de psychiater in de geestelijke gezondheidszorg, 420 - 425

Short report

A. Vansteenwegen

Residentiële partnerrelatietherapie:een evaluatieonderzoek, 426 - 440

Short report

J.A.R. Schulkes

Psychologische factoren bij hoofdpijn, 441 - 460

Short report

J. Derksen

Een kritische evaluatie van de rationele therapie vanuit psychoanalytische inzichten, 461 - 473

Short report

G.J. Zwanikken

Psychiatrische kliniek en eerste lijnszorg, 481 - 488

Short report

J. Beeren

Ervaringen met een partner-relatie-therapie 'on analytic lines' bij een anorexie patiënt een haar echtgenoot, 489 - 506