Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 9 (1967) 1

Short report

A.B.P. Salome- Finkelstein

Enige kanttekeningen over het menselijk zicht bewegen, 3 - 10

Short report

N.P. Roozendaal

Over de praktijk van de bewegingstherapie, 11 - 19

Short report

C. Holthaus

Ritmetest als uitgangspunt voor muziektherapeutische benadering, 19 - 34

Short report

G.A. Ladee

Automutilatie, 37 - 48

Short report

M.C. Mackenzie- Van der Noordaa

Behandelingsschema voor de neurolues, 49 - 53

Short report

J.G. Hofman

Een weinig bekende bijwerking van Largactil, 54 - 58

Short report

Chr. Lafeber

Groepstherapie voor anorexia-nervosa patienten, 65 - 80

Short report

E.J. Zwaan

Zelfbeoordelingsschalen op een groep anorexianervosa patienten, 81 - 87

Short report

J.A.F.M. Luijten

Neuro-psychiatrische stoornissen bij een patiente met systemische Lupus Erythematodes , 88 - 100

Short report

J.J. Speelman

De internist in het psychiatrisch ziekenhuis, 103 - 107

Short report

A.J.M. Fabius

Bijzondere aspecten van de interne geneeskunde bij psychiatrische patienten, 107 - 114

Short report

W.K. Gaulhofer

Over enkele bijwerkingen van psychofarmaca bij langdurige en gecombineerde toediening, 115 - 120

Short report

J.A.H. Gooszen

De taak van de internist bij speurwerk in het psychiatrisch ziekenhuis, 121 - 127

Short report

A. Ederveen

Depressie en glucosetolerantie, 128 - 131

Short report

H.M. van Praag

Achtergronden en doelstelling van het interdisciplinair genootschap voor biologische psychiatrie, 137 - 144

Short report

J. Bastiaans

De plaats van de biologische psychiatrie temidden van de andere neuro-psychiatrische disciplines in Nederland, 144 - 153

Short report

B. Leijnse

Het testament van de alchimisten, 153 - 159

Short report

P. E. Boeke

De geest in de fles, 160 - 167

Short report

J.J. van Iersel

Doeleinden van de ethologie, 167 - 181

Short report

J. van Baar

Een kliniek voor verslavingsziekten, als annex bij het psychiatrisch ziekenhuis Huize Padua te Boekel, 185 - 190

Short report

F.H. Kroon

Klinische ervaringen met 80 alkoholisten, 190 - 200

Short report

W.C.M. Smits

Ervaringen bij het psychologisch onderzoek van alkoholici in de verslavingskliniek 'Leefdael', 200 - 205

Short report

C.L. Janson

Electro encefalografische bevindingen bij chronisch alkoholisme, 206 - 211

Short report

L.J. van Hiele

Enige beschouwingen over de gedwongen opname van alkoholisten, 211 - 218