Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 8 (1966) 1

Short report

J.A. de Wilde

Vijfenzeventig jaar organische psychosen, 1 - 15

Short report

J. Venema

Dementia Paralytica in de psychiatrische inrichting, 15 - 32

Short report

E.W. Dijk

Van organiciteit tot intelligentieverval, 32 - 48

Short report

D. Jacobs

Verslag ziekenhuiscongres 20-25 juni 1965 te Stockholm, 48 - 56

Short report

J. Ferguson

Ter gelegenheid van de benoeming van de eerste hoogleraar in de sociale psychiatrie, 61 - 62

Short report

C. Buis

Schildertherapie en schilderkunst*, 63 - 77

Short report

P.H. Esser

De diagnostiek van het alcoholisme*, 77 - 87

Short report

E.J.M. Crabbendam

Enkele klinische ervaringen met Trilafon (Perfenazine), 87 - 92

Short report

F.C. Stam

Klinisch-pathologische aspecten van praeseniele en seniele dementieen, 93 - 99

Short report

P.A. Roukema

Biochemische veranderingenin het centrale zenuwstelsel bij de ziekte van Alzeheimer, 100 - 104

Short report

F.J.M. Heslinga

Over de waarde van urinezuurbepalingen in de liquor cerebrospinalis in verband met de diagnostiek van cerebrale atrophieen, 105 - 110

Short report

M. Kuilman

Enkele gedachten over de nosologische en operationele waarde van de begrippen 'endogeen' en 'exogeen' in de psychiatrie, 110 - 117

Short report

W. Marsman

Psycholinguistiek, 117 - 122

Short report

J.A. de Wilde

Kantekeningen bij de vigerende krankzinnigenwet*, 131 - 155

Short report

J.G.M. Wellen

Geestelijke gezondheidszorg in de Verenigde Staten, 156 - 166

Short report

A.W. Burger

De superioriteit van de synthetische beoordelaar, 167 - 173

Short report

G.G.F. Pareau Dumont

De plangroep, 180 - 193

Short report

E. Raven

Vraagstellingen bij psychologisch onderzoek in de tweede psychiatrische universiteitskliniek*), 194 - 206

Short report

A. van Hilten

Groepspsychotherapie met patiënten lijdende aan schizofrenie, 207 - 219

Short report

A.A. Fischer

Enkele problemen bij het samenstellen van proefgroepen voor wetenschappelijk onderzoek in het psychiatrisch ziekenhuis, 220 - 238

Short report

F.H.L. Beyaert

Over maatschappelijk werk in het psychiatrisch ziekenhuis, 239 - 249

Short report

A.L. Diercks

Communicatgie en informatie als eis voor een vruchtbare samenwerking van de vrijgevestigde zenuwarts met de Sociaal Psychiatrische Dienst en de sychiatrische Kliniek, 251 - 255

Short report

J.P. de Smet

De plaats van de psychiatrische inrichting in het totaal van de geestelijke gezondheidszorg, 255 - 265

Short report

F. de Haan

De Sociaal-Psychiatrische Dienst, 266 - 290

Short report

W.J. Sengers

De slaapkuur volgens Faure, 291 - 294