Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 6 (1964) 1

Short report

D. H. Deul

Biochemische aspecten van de werking van enige psychofarmaca

Short report

W. Ploegsma

Hospitalisering , 1 - 7

Short report

J. Waage, H.C. Jelgersma

Een 'juveniel' geval van de ziekte van Alzheimer, 7 - 15

Short report

L.H.D. van der Meulen, H. van Hinte

Een geval van afatische stoornissen bij een patient met afwijkingen in het elektroencephalogram, 15 - 29

Short report

J.R.H. Schaank

In memoriam Dr. W. Ploegsma, 29 - 32

Short report

D. Jacobs

Samenwerking tussen Sociaal Psychiatrische Dienst en Maatschappelijk Werk, 33 - 43

Short report

Th.B. Kraft

Jeugdbureaus voor de geestelijke volksgezondheid, 43 - 50

Short report

J. van Maanen

Enige ideeën omtrent de beeldende expressie in de z.g. creatieve therapie in 'Wolfheze' , 50 - 58

Short report

I.B.M. Frye

Tactiel-kinaesthetisch aspect van het autistisch gedrag, 58 - 64

Short report

H.J. van der Helm

De betekenis van de biochemie voor de psychiatrie, 65 - 73

Short report

P.H. Esser

Psychiatrie en Geriatrie

Short report

J.J.G. Prick

De sociale betekenis van de stereotactische bevriezingsoperatie van de thalamus-opticus, 97 - 110

Short report

A.M. Batenburg- Plenter

Praktische consequenties van de inzichten in het cerebaal beschadigde kind, 110 - 115

Short report

H. Beek, J. ten Brink, A. van Rooy, J. Schut

De verblijfspatient in een arbeidstherapeutische situatie, 115 - 123