Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 14 (1972) 1

Short report

R. Pierloot

De medische relatie als medisch-psychologische parameter, 3 - 18

Short report

H.G.M. Rooymans

Consultatieve psychiatrie, 19 - 37

Short report

L.M. Tas

Enkele invallen over psychosen, 45 - 72

Short report

D. Jacobs

The future of psychiatric centers, 85 - 101

Short report

E.J.M. Crabbendam

Dagprogramma's in het psychiatrisch ziekenhuis, 102 - 105

Short report

L. Srole, J. Schrijvers

Geel family care research project, 125 - 135

Short report

J.H. van Meurs

Kritiese psychiatrie, 136 - 143

Short report

F.H.L. Beyaert

Opvattingen binnen sociaal psychiatrische diensten en psychiatrische ziekenhuizen P.U.K.-schalen revisited, 144 - 155

Short report

C.J.B.J. Trimbos

Psychiatrie in sociaal perspectief, 165 - 172

Short report

J.A. Weijel

Expansie en grens, 173 - 178

Short report

D. Hillenius

Agressie bij de mens, ethologisch gezien, 179 - 187

Short report

C. Buis

By whom and by which factors is the future of the mental hospitals determined?, 205 - 218

Short report

F. van Hest

'Het mentale klimaat binnen het psychiatrisch ziekenhuis', een verkennend onderzoek, 219 - 229

Short report

P.A. Botter

ORAP (Pimozide, R 6238) bij apathische schizofrenen een dubbel blinde studie, 230 - 235

Short report

W.J. Breslau

General aspects of environmental hygiene , 245 - 250

Short report

J. van Londen

Enige sociaal-psychiatrische en psychohygiënische aspecten van het wonen, 251 - 263

Short report

P.H. Arends

Wonen, nostalgie en technologie, 264 - 271

Short report

R. Horst

Psychiatrie, een objectieve wetenschap?, 272 - 285

Short report

Cohen-Matthijssen

Individuatiestoornissen bij tweelingen, 301 - 314

Short report

M.C.J. van den Eerenbeemt

Korte psychotherapie op psychoanalytische basis, 315 - 325

Short report

J. Waage, B.E. Chabot, P. J. Stolk, W.G. Mulder

Psychiatrie in discussie, 341 - 365

Short report

A. Poslavsky

50.000 maal 'Wie is van hout' en de antipsychiatrische beweging, 366 - 379

Short report

H.G.M. Rooymans

Alternatieve psychiatrie, 389 - 408

Short report

J.J.C. Marlet

Samenwerking tussen klinische en ambulatorische psychiatrische hulpverleningsinstituten IN EEN NEDERLANDS PERSPECTIEF, 409 - 417

Short report

M.A.J. Romme

Noodzakelijke contacten van SPD met intra- en extra murale geestelijke gezondheidszorg en overige diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg, 418 - 434