Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 13 (1971) 1

Short report

F Redl

De behandeling van het zeer agressieve kind, 3 - 16

Short report

J Kasselman

The alcoholic's family, 17 - 25

Short report

J. L. v. d. Lande

Verslag van het 7th Congress of the International Association for Child Psychiatry and Allied Pofessions van 2 t.m. 7 augustus 1970 te Jeruzalem, 26 - 35

Short report

R.H. de Bel

De opkomst van gezinstherapie en controversen, 53 - 68

Short report

A. Hustinx

Gezinstherapie in de praktijk, 69 - 89

Short report

A. de Klerk

Achtergronden van de 'Double Bind'; moeilijkheden en mogelijkheden van systematisch onderzoek naar gezinsinteractie, 90 - 107

Short report

C. L. van Blaaderen-Stok

Democratie in het gezin, 108 - 118

Short report

H.M. van Praag, J. Korf, T.P. Kits, F. van Woudenberg, P. Dijkstra, T. Schut

4-Chloor-Amfetaminen toeval en gerichtheid bij de ontwikkeling van nieuwe antidepressiva, 125 - 141

Short report

S. van der Kwast

Over het gebruik van Benperidol bij de behandeling van seksuele stoornissen, 142 - 149

Short report

J.W.M. Pluymakers

Fluspirilene (R 6218), een nieuw inspuitbaar depotneurolepticum Een onderzoek naar zijn klinische werkzaamheid en zijn veiligheid, 150 - 165

Short report

W. H. Guffens

Ervaringen met het ontwikkelingsschema van Gesell, 181 - 197

Short report

P.H. Jongbloet, G. M. Pacilly

The connection between month of birth and gametopathy. An investigation of patients with Down's, Klinefelter's and Turner's syndrome., 198 - 236

Short report

P. CHR. Mussert

De kinderpsychiatrische aspecten van een geval van Contusio Cerebri met Posttraumatische Afasie, 237 - 245

Short report

M. Zeegers

Mensen ter beschikking, 261 - 271

Short report

W. J. Pool

Research en de behandeling van terbeschikkinggestelden van de regering: De noodzaak van integratie, 272 - 281

Short report

R. Giel

Hoe goed is eigenlijk de geestelijke gezondheidszorg in Nederland?, 282 - 292

Short report

Y. Nuyens, A.M. Ampe

Het terapeutisch milieu: Tussen mythe en realiteit, 301 - 318

Short report

P. J. Stolk

Schoonheidshypochondrrie, 319 - 325

Short report

E. Verbeek

Zuchtigheid en de zuchtige mens, 337 - 347

Short report

W.G. Mulder

Welzijnsnood, 346 - 356

Short report

A. J. R. Koumans

Universiteits-psychiatrie, 357 - 365

Short report

D. van Nuffel

Schizofreniënfamilie, 377 - 388

Short report

TH. M. C. J. van den Eerenbeemt

Inventarisatie van publicaties betreffende individuele psychotherapie op psycho-analytische basis bij schizofrenie, 389 - 409

Short report

F.C. Stam

Inleiding tot de biochemische problematiek van het schizofrenievraagstuk, 417 - 421

Short report

A. Atsmon

Ervaringen met Propanolol in hoge doses bij de behandeling van enkele psychosen, 422 - 423