Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 36ste voorjaarscongres 2008/suppl. 1

Spring congress

Posters

Posttraumatische stressstoornis door wakker worden tijdens anesthesie; protocol voor preventie en behandeling

I.M. Van Vliet, F. Boer, P.C. Huig, A. De Roode

Posters

Blikrichting vergemakkelijkt de visuele aandacht; casusstudie bij patiënten met neglectsyndroom

P. Nuku, H. Bekkering

Posters

Chromosomale afwijkingen in de psychiatrische praktijk

W.M.A. Verhoeven, J.I.M. Egger, S. Tuinier

Posters

Cognition in bipolar disorder

M.J. Van Der Werf-Eldering, E.A.E. Holthausen, E. Visser, W.A. Nolen

Posters

Subsyndromale stemmingsklachten bij euthyme patiënten met bipolaire stoornis

R.M. Van Erp Taalman Kip, J.I.M. Egger, E. Hartong, J. Jeuken, W.M.A. Verhoeven

Posters

ocs-achtige symptomen bij autisme

I.E.F. Bloemen, S. Tuinier, W. Verbeeck

Posters

Instrumental assessment of tongue dyskinesia

J. Koning

Posters

Theory of Mind en executief funtioneren; een pilotstudie bij de autismespectrumstoornis

L.A. Van Deurzen, S. Tuinier, H.R.A. De Mey, W. Verbeeck

Posters

Het effect van lotgenotengroepen voor mensen met een psychose; een multi-center-rct

S. Castelein, R. Bruggeman, J.T. Van Busschbach, M. Van Der Gaag, D. Stant, H. Knegtering, D. Wiersma

Posters

Risperidon versus aripiprazol; vergelijkend onderzoek naar seksuele functiestoornissen

H. Knegtering, J. Bous, S. Sytema, D. Wiersma

Posters

Vitamine B-deficiënties en psychiatrie

M. Mulder

Posters

Veiligheidsmanagement, de airbag voor de dagelijkse praktijk

C.C.M. Timmers

Posters

Volwassen patiënten met adhd: het effect van antidepressiva

W. Verbeeck, S. Tuinier

Posters

Prevalentie van door antipsychotica geïnduceerde hyperprolactinemie bij kinderen en adolescenten

Y. Roke, P.N. Van Harten, A.M. Boot, J.K. Buitelaar

Posters

Werkbegeleiding en attitudegerichte supervisie in twee handen? Enquê;te bij Adhesie

A.M. Wessels- Van Middendorp, E.C.A.L. Visser, R.J. Teunisse

Posters

Weinig echte risicofactoren voor het ontstaan van tardieve dyskinesie

D.E. Tenback, P.N. Van Harten, J. Van Os

Posters

Verklaringen voor de verhoogde incidentie van schizofrenie bij immigranten

W.A. Veling, J.P. Mackenbach, H.W. Hoek

Posters

Toekomstgerichte training voor mensen met suïcideideaties

W. Van Beek, A.J.F.M. Kerkhof, A.T.F. Beekman

Posters

'Therapist Reactions and Emotions questionnaire' (treq)

A.J.M. Smith, W.C. Kleijn, G.J.M. Hutschemaekers

Posters

Preventie van suïcide; samenwerken in de regio

J.A. Kool, J. Van Berkel

Posters

Psychiatrische comorbiditeit bij volwassenen met adhd

W. Verbeeck, S. Tuinier

Posters

Preventieproject 'Samen Drempels Overwinnen', gericht op allochtone jongeren

P.G.M. Termaat

Posters

Omega-3 fatty acids for impulsivity in patients with a personality disorder

L. Schaap, M.A.E. Marissen, W. Van Der Does

Posters

Metabool syndroom bij schizofrenie tijdens behandeling met clozapine

P.M.J. Steylen, F.M.M.A. Van Der Heijden, J.D.H. Kok, S. Tuinier, W.M.A. Verhoeven

Posters

Motieven en belemmeringen om deel te nemen aan 'Grip op je dip' live of online

H. Schuiringa, N. Albertz, I.J.A.M. Van Vught