Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 36ste voorjaarscongres 2008/suppl. 1

Spring congress

Onderzoekspresentaties

De kloof tussen randomized controlled trials en de praktijk van alledag

A.J.M. Loonen

Onderzoekspresentaties

Effectiviteit en bijwerkingen van antipsychotica bij dementie

S.U. Zuidema

Onderzoekspresentaties

Audiovisuele emotieherkenning bij schizofrenie

J.J. De Jong, P.P.G. Hodiamont, B. De Gelder

Onderzoekspresentaties

Sociale context, etnische identiteit en schizofrenie bij immigranten

W.A. Veling, J.P. Mackenbach, H.W. Hoek

Onderzoekspresentaties

Dopaminerge neurotransmissie bij mensen met het velocardiofaciaal syndroom

H.J.G. Boot, J. Booij, J.R. Zinkstok, L. De Haan, F. Baas, N.G. Abeling, D.H. Linszen, T.A.M.J. Van Amelsvoort

Onderzoekspresentaties

Emotiedysregulatie bij vrouwelijke patiënten met een

Borderlinepersoonlijkheidsstoornis; Een Eeg-Studie

Onderzoekspresentaties

Antisociale persoonlijkheidsstoornis en dialectische gedragstherapie

J.G. Bloemsaat, M.R.D. Harbers, S.M.M. Lammers, L.M.C. Van Den Bosch

Onderzoekspresentaties

Effectieve individuele rehabilitatie: methode, contact of context?

J.T. Busschbach, H. Michon, W. Swildens

Onderzoekspresentaties

De impact van klinische situaties op behandelaars; een experimenteel onderzoek

A.J.M. Smith, W.C. Kleijn, C. Van Der Staak, G.J.M. Hutschemaekers

Onderzoekspresentaties

Behandeling van een negatief zelfbeeld bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis

T. Assendelft, M.A.E. Marissen, K. Korrelboom

Onderzoekspresentaties

Aspecten van cognitief functioneren bij autismespectrumstoornissen

H. Bogte, B. Flamma, J.J. Van Der Meere, H. Van Engeland

Onderzoekspresentaties

Invloed van affectieve symptomen op de overleving van hemodialysepatiënten

K.-.J. Nauta, R. Riezebos, C.E. Siegert, A. Honig

Onderzoekspresentaties

Het effect van een moderne institutionele woonvorm op de geestelijke gezondheidstoestand, sociaal functioneren en kwaliteit van leven

P.J.S. Michielsen, S.J.E. Persijn

Onderzoekspresentaties

Genexpressie in witte bloedcellen bij patiënten met 22q11-deletie

N.J.M. Van Beveren, G. Buitendijk, L. Krab, S. Swagemakers, E. Boot, P. Van Der Spek, Y. Elgersma, T. Van Amelsvoort

Onderzoekspresentaties

Effectiviteit van een steppedcareprogramma ter preventie van terugval in depressie bij ouderen

S.R.A. Apil

Onderzoekspresentaties

Screeningsinstrumenten voor persoonlijkheidsstoornissen

S. Germans, G.L. Van Heck, P.P.G. Hodiamont

Onderzoekspresentaties

qt-tijdverlenging als bijwerking van psychofarmaca: ontwikkeling van een richtlijn

K.J. Van Aerde, L.J. Kalverdijk

Onderzoekspresentaties

Ouders met angststoornissen en hun partners: hoe wordt er opgevoed?

M.T.H. Markus, I.E. Lindhout

Onderzoekspresentaties

Motiverende gespreksvoering voor familieleden van patiënten met een eerste psychose en cannabisgebruik

A.M. Smeerdijk, R. Keet, D. Linszen, G. Schippers

Onderzoekspresentaties

De effectiviteit van shared care geestelijke gezondheidszorg versus reguliere verwijzing

S.R.A. Apil, E. Hoencamp, P.M.J. Haffmans, P. Spinhoven

Onderzoekspresentaties

Separeren weren door highcarepsychiatrie in kader van (promotie)onderzoek naar dwang en drang

G. De Haan, I. Georgieva, P. Dingemans, W. Smithvan Rietschoten

Onderzoekspresentaties

Psychiatrische gezinsbehandeling bij autisme (pga): tertiaire preventie

F.H.T.H.M. Aerts, G. Kroes

Onderzoekspresentaties

Imagery rehearsal treatment; van nachtmerrie tot nachtrust?

A.M. Van Schagen, I.W. De Groot

Onderzoekspresentaties

Subtypen binnen een groep plegers van seksuele delicten en verschillen met plegers van andere delicten in een populatie die tbs opgelegd had gekregen

H.L.I. Nijman, C. Riep, H.J.C. Van Marle

Onderzoekspresentaties

Screenen op somatisatie in de eerste lijn; de phq-15 is daarvoor ongeschikt

H.J. Van Ravesteijn, P.L.B.J. Lucassen, A.E.M. Speckens