Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 36ste voorjaarscongres 2008/suppl. 1

Spring congress

Discussiegroepen

Psychotherapie, psychologische en existentiële problemen

F. De Jonghe, S. De Maat

Discussiegroepen

Preventie van overbelasting bij familieleden en mantelzorgers

E.M. Bransen, A.H. Schene, F. Van Mierlo, T. Van Thiel

Discussiegroepen

Depressies in de kinder- en jeugdpsychiatrie: de eerste klap is een daalder waard

T.H. Roobol

Discussiegroepen

De risico's van het beroep psychiater: vóórkomen en voorkómen

M.M. Thunnissen, J.J. Van Opstal

Discussiegroepen

De psychiater als somaticus

M.J.E. Schuur

Discussiegroepen

In het hol van de leeuw ; psychiater en farmaceutische industrie

V.J.A. Buwalda, R.W. Van Olden

Discussiegroepen

Het kinderpsychiatrisch onderzoek, wie, wat en waartoe?

E.A.F. Van Weel, E. Chatrou

Discussiegroepen

Ggz en de preventie van treinsuïcide

C.A.J. Van Houwelingen, A.J.F.M. Kerkhof, K.-H. Ladwig

Discussiegroepen

Intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding in de deeltijdbehandeling van 0-6-jarigen: preventie en terugvalpreventie

M.M.M. Janssen, M. Van Der Smagt, E.L. Den Outer

Discussiegroepen

Psychotherapie en neurobiologie: the talking cure as neuronal therapy?

G.C.E. Mauro, I.M. Hein, G.B. Van De Kraats

Discussiegroepen

Kortdurende groepsbehandeling depressieve moeders en hun jonge kinderen

J.J. Wernand, C.M.B. Fasting, R.L. De Weerd

Discussiegroepen

Implementatie van het preventieprogramma Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen

H.J. Wansink

Discussiegroepen

Preventie van dwang: begin bij jezelf

J.A. Kool, G. Herrmann, G. De Ruiter

Discussiegroepen

Problematisch ouderschap, een ondergeschoven kindje in de ggz?

J. .J. Wernand, R. Beukering, S. Davidse

Discussiegroepen

Psychische en psychiatrische problematiek bij Antilliaanse jongeren

I.L. Bongers, G.O. Helberg, C. Van Nieuwenhuizen

Discussiegroepen

Richtlijn rapportage pro Justitia, van concept tot prestatie-indicatoren

N. Duits, P.J.A. Van Panhuis, T. Van Barneveld

Discussiegroepen

(Collectieve) preventie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo)

A. Van Ekeren, W.J.M. Van Hezewijk

Discussiegroepen

Willem krijgt hulp! Forensische zorg in een reguliere psychiatrische setting

E.P.K. Sikkens, F. Don, D. Koppers

Discussiegroepen

Van kwaad tot erger: de rol van de psychiater

A.A.M. Smits, I.E. Troost

Discussiegroepen

De biografische anamnese: onmisbaar of zinloos?

H.N. Sno, H.N. Dijkstra

Discussiegroepen

Comfortrooms: naar een cultuur van samenwerking en gastvrijheid; een jaar verder

R.C.A. De Veen, H. Poelert, F.J. Vruwink

Discussiegroepen

5 jaar ervaring met 'functie-assertive community treatment' (fact): verkommering voorkómen

M.C. Van Putten

Discussiegroepen

Dialectical Behavior Therapy

S. Kuipers, S.M.M. Lammers, L.M.C. Van Den Bosch

Discussiegroepen

De competenties van de psychiater-manager

V.J.A. Buwalda, R.A. Schoevers

Discussiegroepen

Ontwikkeling van een praktijkrichtlijn voor de omgang met een suïcidale patiënt en preventie van suïcide

R.F.P. De Winter, A.M. Van Hemert, E.A.M. Govers