Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 36ste voorjaarscongres 2008/suppl. 1

Spring congress

Presentaties onderzoekslijnen

Autisme; recente wetenschappelijke ontwikkelingen, van fundamenteel naar praktisch

C.C. Kan

Presentaties onderzoekslijnen

Risicofactoren voor terugval en/of een nieuwe depressieve episode

J. Dekker, J. Koelen, J. Peen, P. Molenaar

Presentaties onderzoekslijnen

Behoeften aan zorg en kwaliteit van leven van langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten

J.R. Theunissen, J.J.M. Dekker

Presentaties onderzoekslijnen

Diagnostiek van complexe posttraumatische stress-stoornis

P.J. Draijer

Presentaties onderzoekslijnen

Groepstherapie met multi-etnische groepen

J.G.B.M. Rohlof, J. Knipscheer, R.J. Kleber

Presentaties onderzoekslijnen

Beleidsondersteuning in de hele zorgketen

T.C.M. Joosten, J.J.P.A. Bierbooms, M.A.J.A.E. Van Ham

Presentaties onderzoekslijnen

Neurofeedback en impulsiviteit

B. Reitsma

Presentaties onderzoekslijnen

De neurale basis van semantische, feitelijke en sociale integratie van context bij autisme

W. Groen, J.K. Buitelaar, R.J. Van Der Gaag, C.M.J.Y. Tesink, K.M. Peterson, P. Hagoort, J. Van Berkum

Presentaties onderzoekslijnen

Dosisverhoging bij paroxetine: de klinische effectiviteit in getal en beeld

H.G. Ruhe, J. Booij, H.C. Van Weert, J.B. Reitsma, E.J.F. Franssen, M.C. Michel, A.H. Schene

Presentaties onderzoekslijnen

Het polymorfisme van serotoninetransporterpromotor (slc6a4) modificeert de samenhang tussen sert-bezettingsgraad en de klinische respons op paroxetine

W. Ooteman, H.G. Ruhe, J. Booij, M.C. Michel, A.H. Schene

Presentaties onderzoekslijnen

Serotoninetransporters bij depressieve patiënten versus controlepersonen: effecten van geslacht en seizoen

H.G. Ruhe, J. Booij, A.H. Schene

Presentaties onderzoekslijnen

Voortijdige beëindiging van antidepressieve medicatie tijdens behandeling met mono- of combinatietherapie

G.D. Van Aalst

Presentaties onderzoekslijnen

Predictoren voor het resultaat van de behandeling van comorbide depressieve en persoonlijkheidsstoornis

S. Kool

Presentaties onderzoekslijnen

Voorspelling van psychose: onderzoeksresultaten in een ultrahoogrisicogroep voor psychose

D.H. Linszen, D.H. Nieman, H.E. Becker, J.R. Van De Fliert, L. De Haan, P.M. Dingemans

Presentaties onderzoekslijnen

De effectiviteit van kortdurende psychodynamische therapie voor de behandeling van depressie; een meta-analyse

E. Driessen

Presentaties onderzoekslijnen

Aantoonbaar beter? De rol van prestatie-indicatoren

M.A.J.A.E. Van Ham

Presentaties onderzoekslijnen

Vraag- en aanbodontwikkeling in de regionale ggz

J.J.P.A. Bierbooms

Presentaties onderzoekslijnen

Zorglogistieke bedrijfsvoering in de ggz

T.C.M. Joosten

Presentaties onderzoekslijnen

De behandeling van depressie: optimaliseren van effectiviteit als tertiaire preventie

H.L. Van, R.A. Schoevers, S. Kool, E. Driessen, F. Don, J. Dekker, G. Van Aalst

Presentaties onderzoekslijnen

Depressie en comorbide angst: betekenis voor het beloop en implicaties voor behandeling

R.A.Schoevers, V.Koppelmans, H.L.Van

Presentaties onderzoekslijnen

Het risico op non-respons bij behandeling van depressies

H.L. Van

Presentaties onderzoekslijnen

Cognitieve gedragstherapie voor depressie; implementatie van een geprotocolleerde behandeling

F. Don, P.J. Molenaar, J.J.M. Dekker

Presentaties onderzoekslijnen

Diagnostiek, neuroimaging en behandeling bij complexe posttraumatische stressstoornis bij vroeg getraumatiseerden

P.J. Draijer, E. Dorrepaal, K. Thomaes

Presentaties onderzoekslijnen

Effectiviteit van stabiliserende groepsbehandeling voor complexe posttraumatische stressstoornis: een multicentra-rct

E. Dorrepaal

Presentaties onderzoekslijnen

Neurofysiologische correlaten van complexe posttraumatische stressstoornis

K. Thomaes