Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 36ste voorjaarscongres 2008/suppl. 1

Spring congress

Symposia

Onderzoek en diagnostiek bij geweld en preventief beleid van geweld

T.I. Oei

Symposia

Is adhd bij volwassenen te voorkomen?

P.J. Carpentier

Symposia

Autisme bij jonge kinderen

R.J. Van Der Gaag, Van E. Van Daalen

Symposia

De paniekstoornis, van ontstaan naar preventie

N. Batelaan, R. De Graaf, A.J.L.M. Van Balkom, W. Vollebergh, A.T.F. Beekman

Symposia

Schizotypie en obsessieve-compulsieve stoornis: een verdere verkenning van een verband

M.G. Vollema

Symposia

Kwalitatieve interviews over werkzame factoren in het implementeren van veranderingen

R.C.A. De Veen

Symposia

Separatie, het verhaal van binnenuit: ervaringen van patiënten

T. Hoekstra, H.H.G.M. Lendemeijer, M.G.M. Janssen

Symposia

Maternale stress en symptomen van angst en depressie beïnvloeden foetale groeitrajecten; de Generation R-studie

J. Henrichs, J.J. Schenk, S.J. Roza, M.P. Van Den Berg, H.G. Schmidt, A. Hofman, V.W.V. Jaddoe, F.C. Verhulst, H. Tiemeier

Symposia

Eetstoornissen: nieuwe ontwikkelingen

H.W. Hoek

Symposia

Behandeling van adhd bij volwassenen is preventie van verdere comorbiditeit

J.J.S. Kooij

Symposia

Bedside testing van executieve functies bij depressieve ouderen; een voorspeller voor het beloop?

G. De Poorter, P. Naarding

Symposia

'Routine outcome monitoring' en zorgprogrammering in de praktijk

F.G. Zitman

Symposia

Hallucinaties - een conceptuele verkenning

J.D. Blom

Symposia

Multidisciplinaire gedragsbehandeling van kinderen met chronische ontlastingsproblemen

M. Van Kuyk

Symposia

Preventie van eetstoornissen: mogelijkheden en beperkingen

G. Noordenbos

Symposia

De introductiecursus of: hoe overleef ik de opleiding?

F. De Vries

Symposia

Parent Management Training Oregon: evidence-based en gebaseerd op onderzoek

A. Lamers

Symposia

Voor welke patiënt is zelfhulp een geschikte methode? Resultaten uit een gecontroleerde studie naar effectiviteit van het stepped-caremodel

D.B. Oosterbaan, A.J.L.M. Van Balkom, M. Verbraak, R. Ten Doesschate

Symposia

Voorkomen is beter dan genezen: primaire en secundaire preventie bij adhd

R.J. Van Der Gaag

Symposia

Epidemiology of involuntary admissions

C.L. Mulder

Symposia

Wetenschappelijk onderzoek in de ouderenpsychiatrie

R.M. Kok

Symposia

Inleiding: methode van de star*d-studie

A.H. Schene

Symposia

Vroege signalering en screening ter preventie van ernstige gedragsproblemen bij kinderen

C.A.M.L. Geluk, L. Van Domburgh, C. De Ruiter, R.R.J.M. Vermeiren, Th.A.H. Doreleijers

Symposia

Routine outcome monitoring en zorgprogrammering: een logische volgende stap na richtlijnen en beslisbomen

F.G. Zitman

Symposia

Welke wettelijke ruimte werkt preventief in Nieuw-Zeeland?

M.S. Egyedi