Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 12, 927 - 929

Commentaar

Beperkte samenhang van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie mede veroorzaakt door gebrekkige kennis over de verschillende interventies

T.K. Birkenhäger