Home

Omslag kijk verder

Inhoud nummer 2006/12

Reviews

Child and Adolescent Psychiatry

A Clinician's Handbook of Child and Adolescent Psychiatry , 953 - 954

Gillberg, C., Harrington, R., & Steinhausen, H.-C. (Red.)

Child and Adolescent Psychiatry

EoA. The End of Adolescence , 954 - 955

Graham, P.

Child and Adolescent Psychiatry

Working with Self-Harming Adolescents. A Collaborative, Strengths-Based Therapy Approach , 955 - 956

Selekman, M.D.

Child and Adolescent Psychiatry

Adolescent Therapy that Really Works. Helping Kids Who Never Asked for Help in the First Place , 956 - 957

Edgette, J.S.

Child and Adolescent Psychiatry

Child Psychiatry and the Media, An Issue of Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America , 957 - 957

Beresin, E.V. & Olson, C.K.

Child and Adolescent Psychiatry

Nonverbal Learning Disabilities. A Clinical Perspective , 957 - 958

Palombo, J.

Child and Adolescent Psychiatry

Hulpgids Dyslexie. Een nieuw en volledig, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd programma om leesproblemen te overwinnen (R. van de Weijer, S. Wagenaar & R. Boissevain, Vert.) , 958 - 959

Shaywitz, S.

Child and Adolescent Psychiatry

Mentaliseren in de kindertherapie. Leidraad voor de praktijk , 959 - 959

Verheugt-Pleiter, J.E., Schmeets, M.G.J., & Zevalkink, J.