Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 8

Editorial

B.C.M. Raes

Onbehandelbaar?, 615 - 617

New research

I.M. de Vreede, H. Burger, I.M. van Vliet

Prediction of response to ect with routinely collected data in major depression, 619 - 625

Review article

M.A. Hansman-Wijnands, J.W. Hummelen

Differential diagnosis of psychopathy and autism spectrum disorders in adults. Empathic deficit as a core symptom , 627 - 636

Essay

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

Towards a treatment law?, 637 - 645

Short report

A.J.M. Loonen, J.E. Hovens

Movement disorders in clinical research, 647 - 650

Commentaar

P.N. van Harten, J. van Os

Keuze bewegingsstoornismeetschalen in het Geestkracht-onderzoek, 651 - 654

Case report

E.C. van Lith, R.M. Marijnissen

Danger of social breakdown: 'compulsory admission, but not treatment?' A case study , 655 - 659

Case report

C Marcq, S. Claes

Paranoia and symptoms of somatoform disorders in a Nigerian refugee. A case study , 661 - 665

Referaat

C.C.M. Timmers, P.N. van Harten

Boulimia nervosa: drie subtypen?, 667 - 667

Referaat

L. van Leemput, J. Vandenberghe

Verband tussen de studiesponsor en de conclusies in vergelijkende onderzoeken van tweedegeneratie-antipsychotica, 667 - 668

Letter to the editor

A.F.G Leentjens, F.R.J. Verhey

Reactie op 'De multidisciplinair werkende psychiater in de Herziene Profielschets Psychiater', 669 - 672