Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 6

Editorial

W. Cahn

De tijdstrijd, 431 - 433

New research

M.A. Bosscha, C.J.M. van Velzen, Y. Meesters

A comparative study of two methods of personality assessment, the TCI and the NVM (Dutch shortened version of the MMPI), 435 - 444

New research

J.C. Brandt-Dominicus, P.N. van Harten

Survey among readers of the Tijdschrift voor Psychiatrie, 445 - 451

Review article

R. van der Zwaard

What is a delusion? , 453 - 459

Review article

R. van der Zwaard, A.S. de Leeuw, F. van Dael, L.M.E. Knook

… with psychotic features? An investigation into the delusional nature of convictions in patients with non-psychotic disorders , 461 - 466

Review article

M.C. Klaassen, D.H. Nieman, H.E. Becker, D.H. Linszen

Is there any point in detecting high risk factors prior to a first psychosis? , 467 - 476

Short report

E.J.M. Penterman

Aggressive incidents while on crisis duty , 477 - 480

Case report

M.A.C. Nijpels, E. Harnisch, C.M.T. Gijsbers van Wijk

Breast cancer in the family; a possible contra-indication to the use of dopamine antagonists. A case study , 481 - 485

Case report

C.F. Aalbersberg, J.M.V. Mulder

Topiramate for the treatment of post traumatic stress disorder. A case study , 487 - 491

Referaat

G.D. Kuut, P.N. van Harten

Crisiskaart voorkomt geen zelfbeschadiging, 493 - 493

Referaat

H.G. Ruhé

Suïciderisico door antidepressiva opnieuw onder de loep genomen, 494 - 495

Letter to the editor

O.R.J. Delleman

Reactie op 'Het einde van een sectorale ggz. Ontwikkelingen, trends en controverses in Nederland', 497 - 499

Letter to the editor

W.M.N.J. Buis

Reactie op 'Over bittere en vergulde pillen: psychiatrie in het licht (of de schaduw) van de farmaceutische industrie' en op 'Over het belang van publiek-private samenwerking. Commentaar op Vandereycken'. , 500 - 504

Letter to the editor

D.W. Kraijer

Reaction on 'Development of psychopathology', 503 - 504