Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 10, 714 - 715

Referaat

De combinatiebehandeling van clozapine en risperidon bij therapieresistente patiënten met schizofrenie