Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Inhoud nummer 2005/7

Reviews

General Psychiatry

Acute mental health nursing. From acute concerns to capable practioner, 367 - 367

Harrison, M., Howard, D., & Mitchell, D. (Red.)

General Psychiatry

Values and psychiatric diagnosis, 431 - 432

Sadler, J.Z.

General Psychiatry

Clinical trials in psychiatry, 432 - 432

Everitt, B.S., & Wessely, S.

General Psychiatry

Campbell's psychiatric dictionary (8ste druk), 433 - 433

Campbell, R.J.

General Psychiatry

Psychiatertaal, 433 - 434

Hengeveld, M.W.

General Psychiatry

Cognitive behavioural processes across psychological treatment, 434 - 435

Harvey, A., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R.

General Psychiatry

Neuropsychiatry and behavioural neurology explained, 435 - 435

Mitchell, A.J.

General Psychiatry

Oefenboek Psychiatrie. Probleemoplossen in de praktijk, 436 - 436

Burlet, H.M. de (Red.)

General Psychiatry

Dwang en drang in de psychiatrie. Kwaliteit van vrijheidsbeperkende interventies., 437 - 438

Abma, T., Widdershoven, G., & Lendemeijer, B. (Red.)